Η βασική εκτύπωση της στατικής μέτρησης περιλαμβάνει:
    •  Την απεικόνιση του κέντρου βάρους (σε γκρίζο κύκλο)
    •  Στις τέσσερις γωνίες του τετραγώνου εμφανίζονται τα ποσοστά κατανομής του βαρύκεντρου και ασθενούς και
    •  Το σημείο Χ που συμβολίζει την μέγιστη πίεση που καταγράφηκε από τον πελματογράφο