Απεικόνιση των κυριότερων φάσεων καταγραφής των πιέσεων του πέλματος, με ταυτόχρονη καταγραφή ανά φάση της μέγιστης πίεσης και του βαρύκεντρου αυτού.

Οι φάσεις αυτές είναι: προσγείωση της πτέρνας (heel strike), ολική επαφή (full contact), προώθηση (propulsion).