Η τρισδιάστατη(3D) απεικόνιση των πελμάτων από την στατική μέτρηση μας δείχνει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη των πιέσεων που επιδέχονται κατά την στάση.

Τα διάφορα σημεία πιέσεων εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα και αποδίδουν προοπτικά τη μορφολογία του πέλματος.