Απεικονίζεται μια σειρά αναλύσεων ανά πέλμα:
    • Το σημείο στο οποίο ασκείται η μέγιστη πίεση κατά την βάδιση
    • Το σημείο που βρίσκεται ο μέσος όρος πίεσης
    • Το σημείο που εντοπίζεται ο μέγιστος χρόνος επαφής του πέλματος με το έδαφος
    • Το σημείο της μέγιστης πίεσης σε συνάρτηση με τον μέγιστο χρόνο επαφής.