Απεικονίζει χρωματικά την πίεση που επιδέχονται τα πέλματα κατά τη δυναμική μέτρηση σε όλα τα σημεία τους, καθώς και την ακριβή τιμή της σε Kpa.

Απεικονίζεται με το σύμβολο Χ ο μέσος όρος πίεσης που καταγράφηκε από τον πελματογράφο με ταυτόχρονη αποτύπωση του κέντρου βάρους του πέλματος κατά την διάρκεια της βάδισης.