Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα είναι συνήθως τοπικά και παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με τις ακτινολογικές αλλοιώσεις. Ωστόσο η έλλειψη συσχετίσεως μεταξύ αρθρικών συμπτωμάτων και παθολογοανατομικών ευρημάτων μπορεί να είναι εντυπωσιακή. Η όλη πορεία της νόσου από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρις ότου καταστεί πραγματικό πρόβλημα για τον ασθενή, διαρκεί χρόνια. Η πρόοδος της ΟΑ είναι διαφορετική στις φορτιζόμενες και τις μη φορτιζόμενες αρθρώσεις. Οι φορτιζόμενες αρθρώσεις στα κάτω άκρα υπόκεινται σε μεγαλύτερες φορτίσεις και είναι περισσότερο επώδυνες απ’ αυτές των άνω άκρων. Οι παραμορφώσεις είναι περισσότερο εμφανείς και ο περιορισμός της λειτουργίας είναι σοβαρός.

Η κλινική εικόνα της ΟΑ μπορεί να αφορά μια (τις περισσότερες φορές) ή και περισσότερες αρθρώσεις και χαρακτηρίζεται από:

Πόνο:
Αποτελεί το πρώτο σύμπτωμα της νόσου και είναι ασαφής και διαλείπων. Στα αρχικά στάδια συνοδεύει μόνο τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και υποχωρεί με την ανάπαυση. Καθώς η βλάβη εξελίσσεται εμφανίζεται και μετά από μεγάλη ή μικρή διάρκεια ακινησίας (όταν ο άρρωστος σηκωθεί το πρωί από το κρεβάτι ή μετά από παραμονή σε κάθισμα για λίγη ώρα). Τελικά ο πόνος γίνεται συνεχής ακόμη και κατά την ανάπαυση (πόνος ηρεμίας - rest pain) και πολλές φορές διαταράσσει τον ύπνο του ασθενή(νυχτερινός πόνος). Πιθανόν να εντοπίζεται μόνο στην περιοχή της πάσχουσας άρθρωσης ή να αντανακλάται σε περιοχές μακριά από αυτήν.

Δυσκαμψία:
Αποτελεί το δεύτερο σύμπτωμα, που εκδηλώνεται αρχικά, ύστερα από κάποιο χρόνο ακινητοποίησης, ιδιαίτερα το πρωί και διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά. Επιδεινώνεται προοδευτικά και τελικά γίνεται μόνιμη και περιορίζει σε διάφορο βαθμό τις κινήσεις της άρθρωσης. 

Περιορισμός της κινητικότητας:
Παρατηρείται μείωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, ιδιαίτερα στα ακραία τμήματα του τόξου κίνησης, που οφείλεται όχι μόνο στον πόνο αλλά και στην ύπαρξη οστεόφυτων. Αυτό γίνεται αργά, ώστε λίγοι μόνο ασθενείς σημειώνουν αιφνίδια αλλαγή. Χωρίς να γίνει αντιληπτό οι ασθενείς μπορεί υποσυνείδητα να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στα όρια που τους επιτρέπουν οι αρθρώσεις τους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πάθησης είναι ότι ουδέποτε καταργείται απόλυτα η κινητικότητα παρ’ όλο που οι βλάβες είναι μεγάλες και ανεπανόρθωτες.

Διόγκωση: 
Προκαλείται από υμενίτιδα, αυξημένη ποσότητα αρθρικού υγρού ή από υπερπλαστικές αλλοιώσεις του χόνδρου και των οστών.

Παραμόρφωση:
Αποτελεί την τελική κατάληξη της πάθησης και είναι συνήθως τυπική για κάθε άρθρωση. Αποτέλεσμά της είναι η ελάττωση της λειτουργικής ικανότητας των ατόμων.

Κριγμός: 
Αποτελεί χαρακτηριστικό εύρημα της ΟΑ. Είναι ένας ήχος τριβής που παράγεται με την κίνηση.

Τοπική ευαισθησία: 
Οι οστεοαρθριτικοί παρουσιάζουν μια τοπική ευαισθησία στην πίεση και ιδιαίτερα στις φορτιζόμενες περιοχές της άρθρωσης και όταν υπάρχει υμενίτιδα.

Κλινικά ευρήματα στα χέρια:

α)Οζίδια Heberden. Είναι επώδυνες ή ανώδυνες μικρές οστικές διογκώσεις σε περιφερικές Φαλαγγοφαλαγγικές (Φ.Φ) αρθρώσεις. Αφορούν ένα ή περισσότερα δάκτυλα και μπορεί να συνοδεύονται από καμπτική παραμόρφωση των τελικών φαλάγγων. 
β) Όζοι Bouchard. Επώδυνη οστική διόγκωση των εγγύς ΦΦ αρθρώσεων. Συνήθως συνυπάρχει με οζίδια Heberden. 
γ) επώδυνη προσβολή με ή χωρίς διόγκωση της 1ης Καρπομετακάρπιας αρθρώσεως. 

Κλινικά ευρήματα στα πόδια:

α) επώδυνη διόγκωση και δυσκαμψία 1ης Μεταταρσιοφαλαφική (ΜΤΦ) μεγάλου δακτύλου με ή χωρίς βλαισό μεγάλο δάκτυλο και με ή χωρίς συνοδό θυλακίτιδα 
β) συνήθως συνυπάρχει προσβολή ή υπεξάρθρημα 2ης ή 3ης ΜΤΦ αρθρώσεως, «εφίππευση» δακτύλων, μεταταρσαλγία, σχηματισμό «τύλων» στη ραχιαία επιφάνεια των δακτύλων ή στο πέλμα.

Αστάθεια των αρθρώσεων: 
Οφείλεται στη μείωση του μεσάρθριου διαστήματος και στην χαλάρωση των συνδέσμων, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα πτώσης και σοβαρού τραυματισμού των ασθενών.

Ατροφία των περιαρθρικών μυών:
Οφείλεται στην μείωση της κινητικότητας της άρθρωσης, λόγω του πόνου και της δυσκαμψίας.

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

 
Banner
Banner
Banner