Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

        Τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύονται στο περιοδικό BMJ 2006, τόμος 14ος, τεύχος 65ο δεν είναι ενθαρρυντικά. Η καρδιακή ανεπάρκεια και η λοίμωξη του θώρακα είναι οι κυριότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές στους ηλικιωμένους που υφίστανται χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση κατάγματος του ισχίου. Η θνησιμότητα ήταν 9,6% στις 30 ημέρες και 33% στον ένα χρόνο μετά την επέμβαση. Η θνησιμότητα στις 30 ημέρες ήταν 8,2% στις γυναίκες και 15% στους άνδρες. Στους ασθενείς με μετεγχειρητική καρδιακή ανεπάρκεια η θνησιμότητα ήταν 65% στις 30 μέρες και 92% στον έναν χρόνο. Στους ασθενείς που παρουσίασαν μετεγχειρητική λοίμωξη του θώρακα η θνησιμότητα ήταν 43% στις 30 ημέρες και 71% στον ένα χρόνο. Στους ηλικιωμένους που πάσχουν από κάταγμα του ισχίου, η παρουσία τριών ή περισσοτέρων λοιπών παθήσεων αποτελεί τον ισχυρότερο προεγχειρητικό παράγοντα κινδύνου. Οι σημαντικοί παράγοντες για την αυξημένη θνησιμότητα στις 30 ημέρες περιλάμβαναν τον αριθμό των παθήσεων που συνυπάρχουν κατά την εισαγωγή του ασθενούς, με τους ασθενείς με τρεις ή περισσότερες παθήσεις να παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με εκείνους που δεν είχαν καμία συνυπάρχουσα πάθηση.
 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

 
Banner
Banner
Banner