Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]
 

ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ

 

Η πελματιαία απονεύρωση συνδέει την πτέρνα με το πρόσθιο πόδι και είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή του πέλματος στις διάφορες εδαφικές συνθήκες.

Είναι φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης.

Εμφανίζεται με επίπονο, αρχικά μέτριας έντασης άλγος στο έσω χείλος του πέλματος. Σε προχωρημένες καταστάσεις ο πόνος υφίσταται και κατά την ηρεμία.

 
 
 
 
Banner
Banner
Banner