Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]
 
 

Σημαντικό ρόλο στην καλή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων παίζει η έγκαιρη διάγνωση. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω του λεπτομερούς ιστορικού, της κλινικής εξέτασης, στην οποία αναζητείται τυχόν παραμόρφωση, τοπικός πόνος, οίδημα, θερμοκρασία, ενεργητικές και παθητικές κινήσεις, του εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου και τα τελευταία χρόνια με την αρθροσκόπηση.

Φυσική Εξέταση
Η καλή φυσική εξέταση του αρρώστου εξακολουθεί να αποτελεί το σπουδαιότερο μέσο για τη διάγνωση της πάθησης, παρά τη μεγάλη πρόοδο της ιατρικής στον τομέα των εργαστηριακών εξετάσεων και την ευρεία ανάπτυξη των απεικονιστικών μεθόδων. Η εξέταση των αρθρώσεων πρέπει να γίνεται με την επισκόπηση και την ψηλάφηση για την αποκάλυψη διογκώσεως, ευαισθησίας στην πίεση, θερμότητας, κριγμού, παραμορφώσεων καθώς και για τον έλεγχο του εύρους των κινήσεων

Εργαστηριακός έλεγχος
Δεν υπάρχουν ειδικά εργαστηριακά ευρήματα διαγνωστικά της ΟΑ. Παραπέρα εργαστηριακός έλεγχος θα απαιτηθεί προκειμένου να αποκλειστεί σειρά καταστάσεων από τις οποίες θα χρειαστεί να διαφοροδιαγνωστεί η ΟΑ. Σήμερα καταβάλλεται προσπάθεια για την ανακάλυψη κατάλληλων δεικτών στο αίμα, στα ούρα και στο αρθρικό υγρό που θα βοηθούν στην πρώιμη διάγνωση της νόσου

Απεικονιστικός έλεγχος

Ακτινογραφίες
Στο πρώιμο στάδιο της νόσου, η ακτινολογική εξέταση δεν αποκαλύπτει σχεδόν τίποτα. Παρατηρείται μόνο στένωση του μεσάρθριου διαστήματος, ομαλότητα των αρθρικών επιφανειών και μικρή πύκνωση αυτών. Σε πιο προχωρημένο στάδιο διαπιστώνονται:  

  1. στένωση μεσάρθριου διαστήματος 
  2. υποχόνδρια οστική σκλήρυνση 
  3. σχηματισμός οστεοφύτων στα χείλη (άκρα) των οστών της άρθρωσης 
  4. οστικές κύστεις στο υποχόνδριο οστούν 
  5. ανάπτυξη περιαρθρικών οσταρίων, κυρίως στις ΦΦ αρθρώσεις 
  6. αλλοίωση σχήματος – παραμόρφωση των οστικών άκρων της αρθρώσεως 
  7. παρουσία «ξένων σωμάτων»

Αν το 90% των ανθρώπων ηλικίας >40 ετών εμφανίζει οστεοαρθριτικές ακτινολογικές βλάβες στις αρθρώσεις που υποβαστάζουν το βάρος του σώματος, μόνο το 30% είναι συμπτωματικό.

Μαγνητική Τομογραφία MRI 
Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου, πλην, της ποιότητας των εικόνων, είναι ότι στηρίζεται σε αρχές μαγνητισμού και όχι ιονίζουσας ακτινοβολίας. Το αίσθημα του κλειστού χώρου κατά τη λήψη της MRI αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για ευαίσθητα άτομα. Απεικονίζει μικρού μεγέθους οστεόφυτα που δεν αποκαλύπτονται από τον απλό ακτινολογικό έλεγχο, βλαβών μαλακών μορίων, καθώς και βλαβών του χόνδρου σε πρώιμα στάδια.

Αξονική Τομογραφία CT
Πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η ανακατασκευή εικόνων και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της τεχνικής εικόνων τριών διαστάσεων, οι οποίες είναι δυνατόν να περιστρέφονται σε οποιοδήποτε άξονα ή και να τέμνονται σε οποιοδήποτε επίπεδο

Σπινθηρογράφημα οστών
Γίνεται ενδοφλέβια χορήγηση ραδιοϊσοτόπου. Το στοιχείο αυτό συγκεντρώνεται σε περιοχές οστεοβλαστικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα στα σπινθηρογραφήματα που παίρνουμε να φανούν οι οστικές βλάβες. Τα σπινθηρογραφικά ευρήματα προηγούνται της αναπτύξεως των ακτινολογικών αλλοιώσεων.

Αρθροσκόπηση
Αποτελεί ενδοσκοπική μέθοδο με την οποία εξετάζεται μια άρθρωση. Η χρησιμοποίησή της έχει επεκταθεί σ’ όλες σχεδόν τις αρθρώσεις, ιδιαίτερα όμως στις αρθρώσεις του γόνατος και τελευταία του ώμου. Υπάρχει η διαγνωστική και η χειρουργική αρθροσκόπηση. Η αξία της διαγνωστικής αρθροσκόπησης περιορίζεται με την εισαγωγή της MRI, ενώ εκείνη της χειρουργικής διευρύνεται συνεχώς. Η διαγνωστική αρθροσκόπηση είναι απαραίτητη και σημαντικότατη διαγνωστική μέθοδος. Έχει διαγνωστική ακρίβεια πολύ υψηλή (95% και άνω). Το ποσοστό των επιπλοκών – κυρίως φλεγμονών – είναι πολύ μικρό ώστε να θεωρείται ανύπαρκτο, ενώ η βλάβη των αρθρικών επιφανειών από τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία, εξαρτάται από την εμπειρία του ορθοπαιδικού. Είναι το διαγνωστικό μέσο που με ακρίβεια μπορεί να μας βοηθήσει στην ανεύρεση πρώιμων και πολύ μικρών βλαβών της ΟΑ, πριν γίνουν εμφανείς ακτινολογικώς.

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

 
Banner
Banner
Banner